สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 5815  
Feb 2021 6192  
Mar 2021 6059  
Apr 2021 6863  
May 2021 2481  
Jun 2021 0  
Jul 2021 0  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0