สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 3072  
Feb 2020 3145  
Mar 2020 4326  
Apr 2020 6697  
May 2020 6465  
Jun 2020 4683  
Jul 2020 5638  
Aug 2020 1980  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0