สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 0  
Feb 2019 0  
Mar 2019 0  
Apr 2019 0  
May 2019 0  
Jun 2019 0  
Jul 2019 368  
Aug 2019 1810  
Sep 2019 1997  
Oct 2019 2559  
Nov 2019 2734  
Dec 2019 464